KOSZT MONTAŻU POMPY CIEPŁA

 

Montaż pompy ciepła poza samym agregatem składa się z innych niezbędnym elementów całego systemu. Zanim ogrzane medium trafi do układów centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej (CWU), mija po drodze szereg urządzeń. Poniżej przedstawiamy wykaz głównych materiałów, które wchodzą w skład wyceny montażu pompy ciepła w części hydraulicznej i elektrycznej.

Zawór antyzamrożeniowy Caleffi

  • Zapobiega tworzeniu się lodu w instalacji z pompą ciepła, chroniąc przed uszkodzeniem jej elementów
  • Ochrona pomp ciepła w sposób mechaniczny 
  • Wersja zaworu z czujnikiem powietrza pozwala na pracę
  • Zawór otworzy upust kiedy temperatura medium w obiegu spadnie poniżej 3 o C
  • Kiedy jednak temperatura na zewnątrz wzrośnie powyżej 5 o C zawór zamknie upust wody. Zapobiega to otwarciu się upustu podczas pracy, w trybie chłodzenia w okresie letnim
  • jeden z rodzajów zabezpieczenia pompy ciepła przed uszkodzeniem (temperatura powietrza poniżej zera) na wypadek braku zasalania
  • zawory tego typu montujemy na zasilaniu i na powrocie na zewnątrz budynkuBufor ciepła

Bufor montowany w instalacjach z pompą ciepła (zbiornik buforowy) służy do magazynowana wody, która zasila instalację centralnego ogrzewania. Bufor nie jest zbiornikiem na CWU. Oba zbiorniki montowane są w maszynowni przy instalacji z pompą ciepła, ale pełnią całkowicie różne funkcje. W buforze ciepła magazynujemy energię cieplną. Dopiero medium z bufora jest transportowane dalej do instalacji centralnego ogrzewania. Bufor w instalacji z pompą ciepła spełnia przede wszystkim funkcję zwiększenia zładu wody w systemie. Zład wody jest co całkowita pojemność instalacji grzewczej. Czyli pojemność (mierzona w litrach) wszystkich grzejników, i/lub rurek w ogrzewaniu podłogowym. Jeżeli zład wody w budynku jest za mały w stosunku do pompy ciepła - trzeba zainstalować bufor. Wtedy pompa ciepła działa prawidłowo (nie taktuje). Dodatkowo, w chłodne dni, kiedy pompa ciepła uruchamia program odszraniania parownika (tzw. defrost), ciepło potrzebne do stopienia szronu na pompie - pobierane jest z bufora. W układzie bezpośrednim bez bufora - do odszraniania pobierane jest ciepło z najbliższej pętli ogrzewania podłogowego. Bufor ciepła pozwala nam także stosować sterowanie strefowe w budynku. Np. sterowniki pokojowe w każdym pomieszczeniu (możliwość nastawiania różnych temperatur) i siłowniki zamykające i otwierające poszczególne pętle ogrzewania. W instalacji bez bufora (buforem będzie instalacja ogrzewania podłogowego) - nie będziemy mogli korzystać ze sterowania strefowego. W budynku, w którym są tylko grzejniki, lub grzejniki + podłogówka - konieczny będzie bufor ciepła.Zasobnik do CWU

Zbiornik na wodę użytkową jest jedynym rozwiązaniem przy pompie ciepła, jeżeli chcemy pompą ogrzewać także wodę użytkową. Nie ma możliwości ogrzewania CWU pompą ciepła bez zbiornika, na zasadzie ogrzewania przepływowego (jak to ma miejsce przy kotłach gazowych czy elektrycznych przepływowych ogrzewaczach wody). Do wyboru mamy zbiorniki emaliowane (wspomagane antykorozyjnie przez anodę magnezową lub anodę tytanową) oraz zbiorniki nierdzewne. Te pierwsze są tańsze ale ich żywotność będzie krótsza oraz będzie się wiązało z okresową wymianą anody. Zbiorniki na CWU w instalacjach z pompą ciepła różnią się budową w porównaniu to tzw. bojlerów. Potrzebna jest tutaj bardzo duża powierzchnia wymiennika ciepła (wężownica). Pompa ciepła nie jest w stanie dostarczyć energii cieplnej o bardzo wysokiej temperaturze - dlatego potrzebna jest duża wężownica. Jeżeli inwestor posiada już w instalacji bojler - nie będzie go można wykorzystać do pracy z pompą ciepła. Powyższe determinuje cenę urządzenia. Oczywiście dodatkowo cena będzie wyższa, im większą pojemność potrzebujemy. Sama pojemność dobierana jest w oparciu o ilość użytkowników oraz sposób korzystania z ciepłej wody (wanna, prysznic, ilość łazienek).


3-drogowy zawór mieszający

Zawory 3-drogowe stosowane są zwykle jako zawory mieszające, gdzie wymaganą temperaturę uzyskuje się poprzez zmieszanie w odpowiedniej proporcji gorącej wody z kotła, z chłodną wodą z powrotu instalacji. Zawory 3-drogowe można też stosować jako zawory rozdzielające lub przełączające, gdy wymagany jest rozdział strumienia wody z kotła na dwa obiegi instalacji. Zawory obrotowe mogą być też używane w instalacjach chłodzących oraz ciepłej wody użytkowej.


Separator zanieczyszczeń i powietrza

Separatory powietrza i zanieczyszczeń chronią pompę ciepła przed uszkodzeniami spowodowanymi przez osadzanie się cząsteczek zanieczyszczeń. Separatory powietrza i zanieczyszczeń usuwają nawet najmniejsze mikropęcherzyki i drobiny zanieczyszczeń z wody w instalacji. Są one niemal bezobsługowe, a ich opór przepływu jest pomijalnie niski. Jest to osprzęt, który zawsze montujemy na nowej instalacji z pompą ciepła. Zmniejsza to ryzyko uszkodzeń spowodowane przez drobiny, które mogą się pojawić w instalacji. Dodatkowo funkcja automatycznego odpowietrzania instalacji na bieżąco pozytywnie wpływa na ekonomikę całego systemu grzewczego.


Rozdzielnica do pompy ciepła

W rozdzielnicy montujemy wymagane zabezpieczenia nadprądowe oraz przekaźniki potrzebne do wysterowania pomp obiegowych i grzałek wspomagających. Opcjonalnie możemy zainstalować również licznik mierzący zużytą energię przez pompę ciepła oraz grzałki wspomagające. Dzięki temu rozwiązaniu będziemy mogli bardzo precyzyjnie określić opłacalność wykonanej inwestycji w przeliczeniu na zużytą energię w danym okresie.